תיאור

מתאם קואקסיאלי תקע MCX\ שקע SMA, AXA-MPSF של L-Com יתאם בין ממשקי SMA ל- MCX.
כל מתאם מורכב מחומרים בעלי האיכות הגבוהה ביותר.
מתאמים אלה עוזרים בעת חיבור בין כבלים וציוד לא זהים.
יישומים:
• שלוחה קואקסיאלית
• המרת ממשק קואקסיאלי
• יישומים קואקסיאליים OEM
• יישומי דגמים ישנים עם רכיבים חדשים קואקסיאליים