תיאור

מתאם קואקסיאלי N נקבה\שקע RP-SMA, AXA-NFRSJ של L-Com מספק את היכולת לחבר בין ממשק N זכר לתקע RP-SMA.
קישוריות בין ממשקים אלה ניתן למצוא במעבדות בדיקה או בסביבות שדה היכן שמחוברים ביניהם מכשירים עם ממשקים מסוגים שונים.
יישומים:
• שלוחה קואקסיאלית
• המרת ממשק קואקסיאלי
• יישומים קואקסיאליים OEM
• יישומי דגמים ישנים עם רכיבים חדשים קואקסיאליים