תיאור

מתאם קואקסיאלי SMB תקע\ שקע SMA, AXA-SMBPSF של L-Com מספק את היכולת לחבר בין ממשק שקע SMB ל- SMA זכר.
קישוריות בין ממשקים אלה ניתן למצוא במעבדות בדיקה או בסביבות שדה היכן שמחוברים ביניהם מכשירים עם ממשקים מסוגים שונים.
יישומים:
• RF קואקסילי
• קואקסיאלי בעל אובדן נמוך
• שלוחה קואקסיאלית
• WLAN
• המרת ממשק קואקסיאלי