תיאור

מתאם קואקסיאלי BNC זכר \ N זכר BN107 של L-Com מספק את היכולת לחבר בין ממשקי סוג N נקבה ל BNC נקבה.
קישוריות בין ממשקים אלה ניתן למצוא במעבדות בדיקה או בסביבות שדה היכן שמחוברים ביניהם מכשירים עם ממשקים מסוגים שונים.
יישומים:
• שלוחה קואקסיאלית
• המרת ממשק קואקסיאלי
• יישומים קואקסיאליים OEM
• יישומי דגמים ישנים עם רכיבים חדשים קואקסיאליים