UbiquiTi Unifi AP as Repeater חיבור אלחוטי כרפיטר

>>UbiquiTi Unifi AP as Repeater חיבור אלחוטי כרפיטר
UbiquiTi Unifi AP as Repeater חיבור אלחוטי כרפיטר 2017-12-05T15:12:07+00:00

חיבור אלחוטי של UniFi כרפיטר

תשתית Unifi מאפשרת לחבר נקודות גישה באופן אלחוטי כרפיטר למקומות שאין לנו אפשרות חיבור פיזי של כבל רשת.
לכל נקודת גישה מסוג Unifi אשר מחוברת באופן קווי לרשת ניתן לחבר עד יחידות Unifi באופן אלחוטי.
ביחידות מסוג Unifi AC , שהם בעצם Dual Band ניתן לחבר לכל רדיו 4 יחידות אלחוטיות וסה"כ 8 יחידות אלחוטיות
למכשיר שמחובר באופן קווי.
unifi repeater
יש לזכור שככול שנשתמש במספר גדול יותר ועד 4 יחידות גישה לכל רדיו המהירות שיוכל לספק המכשיר קטנה בחצי.
כדי לחבר מכשיר בצורת אלחוטית (uplink) יש לבצע את השלבים הבאים :
תחילה יש לחבר את המכשירים כולם באופן קווי ולבצע Adoption.
יש לשנות באופן ידני כך ששני המכשירים יוגדרו באותו Channel, אם המכשיר הוא Unifi AC יש לשנות בשני התחומים בהתאמה.
יש לנתק את המכשיר האלחוטי מהרשת, דבר זה יגרום להודעות הבאות
המכשיר יעבור ממצב חיבור Connected למצב Heartbeat לזמן קצר מאוד ולמצב Disconnected ובסוף למצב ISOLATED
בשלב זה יש לגשת לנקודת הגישה האלחוטית בתוך הגדרות בתוך Wireless Uplinks ולהפעיל אותו

Unifi AP as Repeaterהגדרת ערוץ באופן ידני

לחץ לצפייה בסרטון UbiquiTi Unifi AP as Repeater