ברוכים הבאים לחנות דיפול תקשורת אלחוטית בע"מ

תקנון חנות האתר אינטרנט "דיפול תקשורת אלחוטית בע"מ" (להלן : "החנות")

1. מבוא
א.החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים באינטרנט.
ב.לשון התקנון וחנות האתר נעשו בלשון זכר מתאמי נוחות בלבד, אך הם מייצגים ומיועדים
ללשון נקבה במלאו משמעות הדבר.
ג. סכום מינימאלי להזמנה הוא 250 ש"ח לא כולל משלוח.
ד.כל המחירים המוצגים כוללים מע"מ כחוק. אלא אם צוין במפורש אחרת
ה. תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחנות שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
ו. הקניה באמצעות החנות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולת רכישת מוצרים באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האת
ולא תהיה לו או לאף אחר מטעמו כל טענה או קובלנה כנגד בעלי החנות או מפעיליו

2. תנאי שימוש
א. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
ב. במידה בו אינך מסכים לאמור בהסכם זה הינך נדרש ללא כל דיחוי לחדול מלעשות כל שימוש בחנות.
ג. שימוש וביצוע הזמנה בחנות מותרת רק למי שגילו מעל 18 שנים שמחזיק בבעלותו תעודת זהות וכרטיס אשראי תקפים בישראל.
ד. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל.
המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם החנות.
ה. המשתמש בעל כתובת פיזית בישראל.

3. אופן ביצוע הרכישה והתשלום
א. תשלום על מוצרים או שירותים הניתנים בחנות יעשה ע"י כרטיס אשראי בלבד.
ב. התשלום דרך האתר יעשה ע"י כרטיס אשראי ואישור חברת האשראי מהווה תנאי ראשוני לביצוע
לרכישת מוצר או שרות בחנות.
ג. רישום פרטי המשתמש הכוללת בין היתר, שם מלא , כתובת פיזית, טל וכל פרט חובה אחר
מהווים תנאי הכרחי לביצוע רכישה.
ד. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים או חסרים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יוחזרו אלינו עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדייקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז- 1977 ו/או בכל דין.

4. המוצרים
א. מוצרים שנמצאים במלאי יסופקו עד 7 ימי עסקים מאישור החנות,
למען הסר ספק, ימי עסקים הינם ימים ראשון עד חמישי לא כולל ימי שישי, שבת ,
מועדים וערבי חג וימי החג.
ב. החנות דואגת ובודקת שתאור המוצרים באתר והנתונים שלהם היו מדויקים ככל שניתן.
ג. הנתונים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן/יבואן.
התמונות הינן להמחשה, יתכנו לעיתים הבדלים של צבע בתמונות או שינויים מינימאליים
ד. החנות לא אחראית למידע או לפרסום נתוני יצרן שגויים או לא מדויקים.

5. מוצרים חריגים
א.מוצר שהורכב ו/או יוצר עבור לקוח, לרבות , כבלים קואקסיאליים , מערכות של
פתרונות אלחוטיים" וכו' , לא ניתן לבטל את רכישתם ו/או להחזירם ו/או להחליפם
אלא אם התגלה תקלה או פגם בייצור.

6. החזרת מוצרים ,ביטול עסקה
א. לקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981
החזרת מוצר תיעשה תוך 14 יום מיום הקנייה.
ב. המוצר יוחזר באריזתו המקורית שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא
(שלא נפתח ולא נעשה בו שימוש ) כולל הציוד הנלווה וחשבונית
וישלח לכתובת : ת.ד 8022 פתח תקווה 4918001
ג. יש להודיע מראש על שליחת המוצר ובר-קוד החבילה לפני המשלוח בדואר אלקטרוני או בפקס.
ד. למען הסר ספק, חיבור מוצר לחשמל, גז או מים ייחשב שימוש במוצר.
ה. מוצר אשר היה בשימוש או הורכב לא ניתן לבטל את רכישתו /או להחזירו,
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית (אך לא חייבת), לפנים משורת הדין ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לפעול אחרת מן האמור לעיל.
ו. במקרה של ביטול הזמנה יגבה 5% מערך העסקה או 100 ש"ח והנמוך מבניהם
ז. במידה והמוצר נשלח, אולם טרם סופק, יחויב הלקוח בעלות דמי משלוח וטיפול בגין החזרת המוצר
ח. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לפרטים שנמסרו במסמך הגלוי ,לא ייגבו דמי ביטול
ט. לא ניתן לבטל עסקה שיוצרה או שהוזמנה במיוחד עבור הלקוח, לפי חוק הגנת הצרכן לרבות "מוצרים חריגים" סעיף 5 לעיל

7. ביטול עסקה ע"י החנות
א. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החנות רשאית לבטל את הרכישה והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
ב. כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החנות שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.
ג. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 72 שעות וההזמנה תחשב למבוטלת.
ד. אם אזל המוצר ממלאי מחסן החנות האינטרנט לאחר או לפני שהתבצעה.
ה. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת בעלי החנות או מפעיליו יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי ובכל דרך שהיא, או את אספקת המוצרים או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו רשאים מנהלי האתר מטעמה של החנות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

8. משלוחים ואספקה
א. אספקת המוצרים בחנות תעשה תוך 7 ימי עסקים למעט מוצר שצוין אחרת בדף המוצר.
ב. שילוח המוצרים יבוצע ע"י " צ'יטה שליחויות" או ע"י שליח מתאמה של החנות
ולפי שיקול דעת החברה.
ג. זמן אספקת המוצרים יכול לחרוג בהתאם לזמן האספקה הנהוג בחברת השליחויות ובכפוף לרשימת היישובים,בהן מתבצעת שליחות.
ד. החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון או כמפורט בסעיף 7ד לעיל ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה.
ה. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השליחויות.
ו. אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע"י חברת השליחויות או למרכזי חלוקה בהתאם להזמנת הלקוח.
ז. זמן אספקת המשלוח נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע"י החנות.

9. אחריות למוצרים
א. אחריות המוצרים היא שנה לפי חוק, למעט מוצרים שצוין אחרת עבורן בדף המוצר ו\או
אבזרי מכשירי קשר (אביזרים נלווים), שאחריות עבורם הוא חצי שנה.
ב. לא תחול אחריות במקרים הבאים :
1. קלקול שנגרם כתוצאה מהפעלה שלא על פי הוראות השימוש של יבואן ו/או יצרן.
2. שבר שנגרם למוצר או זדון הצרכן, או גרימת נזק לציוד בשל רשלנות / הזנחה של המחזיק במוצר, קצר חשמלי או בעיה ברשת החשמל, כבלים לא תקנים או לא מאורקים, פגיעות ברק, כוח עליון, תאונה, שימוש באביזרים לא מתאימים או שלא לפי המלצת היצרן או היבואן.
3. טיפול, שינוי או תיקון כלשהו, אשר נעשה על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי החברה שלא בשל הפרת חובות החברה בהתאם לתקנות, או במידה שפרטי המוצר או מספרו הסידורי הושחתו, שונו, נמחקו או הוסרו. ההשחתה או השינוי מעידים על תיקון על ידי טכנאי שאיננו של החברה.
4. נזק, שהוא תוצאה של החלפת חלקים שלא על ידי גורם מוסמך, או חיבור לציוד שלא אושר על-ידנו.
5. אין האחריות חלה על נזקים ישירים או עקיפים או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מפעולתו או אי פעולתו של המוצר.
6. להגשת בקשת למוצר באחריות יש למלא את הטופס האינטרנטי RMA

10. זכויות קניין וסימני מסחר
כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידיאו, העיצובים, הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר בחנות ו\או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של החנות ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור החברה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י החנות.

11. דין ושיפוט
הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.