תיאור

מתאם קואקסיאלי שקע RP-SMA\ תקע RP-TNC, L-Com AXA-RTPRSJ מספק את היכולת לחבר בין ממשק שקע RP-TNC ותקע RP-SMA.
קישוריות בין ממשקים אלה ניתן למצוא במעבדות בדיקה או בסביבות שדה היכן שמחוברים ביניהם מכשירים עם ממשקים מסוגים שונים.
יישומים:
• שלוחה קואקסיאלית
• המרת ממשק קואקסיאלי
• יישומים קואקסיאליים OEM
• יישומי דגמים ישנים עם רכיבים חדשים קואקסיאליים