תיאור

מתאם קואקסיאלי זוויתי, AXA-RTPRTJ90של L-Com
מתאם מסוג זווית ימנית זה אידאלי לחיבור של שני חברים עם חיבורי קוטביות הפוכה (RT-TNC).

יישומים:
• שלוחה קואקסיאלית
• המרת ממשק קואקסיאלי
• יישומים קואקסיאליים OEM
• יישומי דגמים ישנים עם רכיבים חדשים קואקסיאליים