בעיה נפוצה היא קליטה חלשה או ניתוקים בין המחשב לרואטר.
הבעיה היא תוצאה של מספר פרמטרים , החשובים שבהם הוא המרחק ותווך שבנהם.
במיקרה שבו בין הרואטר לבין המחשב ישנם מחסומים פיזיים כמו קירות,שידות וחפצים גדולים,איכות הקליטה תרד משמעותית.
התפשטות הגלים בתדר זה (2.4GHz) טובה יותר כאשר יש קשר עין בין המחשב לראוטר Signal strength.

הפתרונות
הגדלת טווח כיסוי של הרואטר או של כרטיס הרשת במחשב צריכה להתחיל באמצעים הפשוטים יותר תחילה.
הפתרון הטוב ביותר אחת לחבר לרואטר אנטנה בעל הגבר גדול יותר במידה והאנטנות מתפרקות בהברגה
(וניתן לחבר אנטנה יותר גדולה ,שינוי מקום הרואטר או המחשב למקום טוב יותר (בד”כ למקום גבוהה יותר יכול לשפר את טווח הקליטה.
שיפור ניכר יותר באיכות הקליטה הוא חיבור אנטנה פנימית בעל הגבר גדול יותר אל כרטיס הרשת במחשב.
בד”כ האנטנות המגיעות עם כרטיס הרשת הם בעלי הגבר נמוך יחסית, החברות היצרניות חוסכות
.בעליות ומסתפקות באנטנות בעל הגבר של מספר דציבליים בודדים
כאשר אפשר בקלות לחבר אנטנות בעל הגבר גבוהה יותר לדוגמה 9dBi ולשפר את איכות הקליטה
.בצורה משמעותית
החלפת אנטנה בראוטר
לראות את החיבור לאנטנה לחץ כאן RP-SMA למרבית הרואטרים אנטנות מתברגות עם חיבור
,במידה ויש ברשותך כרטיס רשת אלחוטי עם אנטנה מתפרקת תוכל כמובן לחבר אנטנה בעלת הגבר גבוהה יותר
,ישנם גם אנטנות אשר מתחברות אל כרטיס הרשת עם הארכה של כבל
.כלומר המחשב נימצא במקום נמוך יותר אבל האנטנה נמצאת במיקום טוב יותר ראה תמונה WIFI
EDIMAX EW-7128G כרטיס רשת אלחוטי

.חיבור אנטנה עם הארכה יעיל היות ואפשר למקם את האנטנה במיקום טוב יותר מעל מיכשולים המפריעים לקליטה
עוד אפשרות הוא חיבור אנטנה חיצונית , שמיועדת בעיקר לבית גדול מאוד או עם קומות, או
.לדוגמה לחיבור בין שכנים
החיבור יעשה ע”י אנטנה חיצונית שממוקמת מחוץ לבית בד”כ ומחוברת ע”י כבל קואקסיאלי בין האנטנה בחוץ
.לבין המחשב בתוך הבית
,במידה וכרטיס הרשת שברשותך לא מתאים לחיבור אנטנה אחרת בעל הגבר גדול יותר
.יש אפשרות להחליף את כרטיס הרשת לכרטיס רשת אלחוטי אחר בעל אנטנה מתפרקת,ישנם תחליפים זולים
USB אים אתה לא מעוניין להתקין כרטיס רשת אלחוטי שכרוך בפתיחת המחשב והתקנתו ישנם מתאמים בחיבור
.שאלהם כן ניתן לחבר אנטנה כזאת כפי שמוצג בתמונה

.(Access Point) בנוסף לאפשריות של הגדלת הטווח רק באמצעות אנטנות ישנה אפשרות להשתמש ב נקודת גישה
,השימוש בנקודת גישה אלחוטית מומלצת כאשר המרחק בין הראוטר ובין המחשב ישנו מרחק גדול או קליטה חלשה
.כאשר כבר ניסנו לשנות מיקומים של הראוטר והמחשבים שמחוברים אליו וגם החלפנו אנטנה
.וממולצת ביותר כאשר בצד המקבל ישנו בד”כ יותר ממחשב אחד למרות שאפשר להשתמש בו רק למחשב יחיד
.היתרון שאים אנו משתמשים ברשת מחשבים אלחוטית ,אין צורך לחבר אף חוט או כבל חוץ מנק’ חשמל למכשיר
.אבל חייבים למקם את המכשיר במקום מתאים כך שיקלוט את שני הצדדים ויוכל לשדר לתחום שני הנקודות
(Repeater) בעצם מה שעושה המכשיר הוא מעין תחנת ממסר שמתווכת בין שני הנקודות ומגבירה אותן

Repeater הגדלת טווח קליטה ע”י הוספת נקודת גישה במצב

אנטנות פנימיות
.אנטנות פנימיות הם אנטנות לשימוש בתוך הבית בד”כ
.הם מתחברות ישירות לרואטר או לכרטיס הרשת ללא כל התקנה ובכך מגדילות את טווח הקליטה

אנטנות חיצוניות
.אנטנות שמחוברות מחוץ לבית ויש צורך להתקינם ולחברם עם כבל קואקסיאלי לראוטר או לכרטיס הרשת
.מדובר בטווחים גדולים יותר אנטנה בהגברה של 8dBi יכולה להגיע לטווח של יותר מחצי ק”מ

? מהו ההבדל בין אנטנות פנימיות לחיצוניות
.עקרונית שנהם מבצעים את אותו התפקיד , ההבדלים מוצגים בטבלה

אנטנה פנימיתאנטנה חיצונית
הספקנמוך יותרגבוה יותר
מיקוםבתוך הביתמחוץ לבית
טווחקטן יותרגדול יותר
חיבוראינו מצריך כבלמצריך כבל מתאם
כוון שידורלפי סוג האנטנהלפי סוג האנטנה

.באנטנות חיצוניות קיימים מס’ סוגים של אנטנות למטרות שונות
.ראה סוגי אנטנות802.11b/g/n סוגי אנטנות וכוון שידור ברשת אלחוטית
:קיימים מס’ סוגי אנטנות ,החשובים בנהם הם
אנטנה אומני כוונית
.האנטנות הנפוצות ביותר שיש, הן אנטנות אומני עם שידור של 360 מעלות
.צורת השידור מוצגת בתמונה למטה

אנטנה אומני שידור 360 מעלות
אפשר לראות שכוון השידור נעשה ב360 מעלות אופקי ואילו כוון השידור האנכי מוגבל
.למספר מעלות בודדות

אנטנה כוונית
,אנטנות בעל הגבר גבוהה המכוונות לכוון מסוים,כל הספק השידור והקליטה מכוונים לכוון זה
.צורת השידור מוצגת למטה
צורת שידור אנטנה כוונית
תרשים צורת שידור של אנטנה כוונית בתקשורת אלחוטית
אנטנה כיוונית

אנטנה יאגי
אנטנות נפוצות פחות הן אנטנות יאגי,אנטנות שדומות לאנטנות לקליטת שידורי טלוויזיה או
אנטנות בצורת גליל פלסטיק ארוך בצבע לבן,למעשה אלו אותן אנטנות מצופות בפלסטיק
.או ללא ציפוי ומיועדות לתקשורת אלחוטית עם זווית שידור קטנה מאוד
מידע מפורט ניתן לקבל ב דף מס’ 6
אנטנה יאגי לתקשורת אלחוטית

Connection Type

Common RF Coax Connectors - A Visual Guide

SMA

SMA MALE Connection

SMA Male Connection


SMA FEMALE Connection

SMA Female Connection


RP SMA Male Connection

RP SMA Male Connection


RP SMA Female Connection

RP SMA Female Connection

N-TYPE

N-Type Male Connection

N-Type Male Connection

N-Type Female Connection

N-Type Female Connection

RP N-Type Male Connection

RP N-Type Male Connection

RP N-Type Female Connection

RP N-Type Female Connection

TNC

TNC Male Connection

TNC Male Connection

TNC Female Connection

TNC Female Connection

RP TNC Male Connection

RP TNC Male Connection

RP TNC Female Connection

RP TNC Female Connection

?איזה סוגי כבלים קואקסיאליים בשימוש ברשת אלחוטית

,ישנם סוגים רבים ומגוונים של כבלים קואקסיאליים להלן טבלה המשווה בין סוגי הכבלים
.50Ω כל הכבלים בעלי עכבה של WIFI המתאימה לתקשורת אלחוטית

קוטר במ"מ ~ 2.4GHZ ניחות בתדר
dB / m
מודלסוגתמונה
2.7942.46dBRG-174RG-174
2.6671.3dBLMR-100ARG-174
4.9531.27dBRG-58A/URG-58
4.9530.595dBLMR-195RG-58
6.1460.7dBRG-8XRG-8X
6.0960.424dBLMR-240RG-8X
10.2870.45dBRG-213RG-8
10.2870.45dBRG-214RG-8
10.2870.22dBLMR-400RG-8
10.287 9086 Intl.RG-8
10.2870.24dB9913RG-8

TIMES MICROWAVES מתייחסים לכבלים של חברת LMR כל הכבלים מסוג

:אפשר לראות שלושה דברים חשובים

 • .ככל שקוטר הכבל גדול יותר כך ההנחתה תהייה קטנה יותר ופחות הפסדים בכבל
 • .ככל שהתדר גבוהה יותר ההנחתה גבוהה יותר
 • .איכות הכבל הוא דבר קריטי

ככל שההנחתה של הכבל גדולה יותר כך עוצמת הקליטה קטנה יותר
. לכן מומלץ להשתמש בכבל איכותי בעל הנחתה קטנה יחסית
,צריך לשים לב לכלל חשוב שתופס לגבי כל הכבלים ,ככל שאנו רוצים הנחתה קטנה יותר
.אנו צריכים להשתמש בכבל בעל קוטר גדול יותר
לכן אים אנו מחברים אנטנה חיצונית לדוגמה והמרחק בין המחשב לאנטנה גדול,על מנת שלא ננחית את
LMR400 כל העוצמה בדרך מהאנטנה ועד כרטיס הרשת במחשב אנו צריכים להשתמש בכבל עבה יחסית כגון
.כדי לשמור על קליטה גבוהה

?למה להשתמש בכבל וקונקטורים איכותיים

.החישוב של הגבר האנטנה והנחתות של שאר המרכיבים צריכים להילקח בחשבון
. dBi את שבח האנטנה ,כלומר הגבר האנטנה מחשבים ביחידות של
.דציבל dB את ניחות הכבל הקואקסיאלי או המחברים אנו מחשבים ביחידות הנחתה של
היתרון ביחידות אלו מאפשרות לנו בקלות לחשב את העוצמה האפקטיבית של עוצת האנטנה
.בהתחשב בניחותים הקיימים בפועל,כמו אורך וסוג הכבל ,מחברים שמחוברים לאנטנה ועוד
לכן כאשר אנו רוצים לדעת מה העוצמה האפטיבית של האנטנה אנו צריכים לחבר בין
.השבח של האנטנה לבין האלמנטים שגורמים לניחות
.dBi שבח של האנטנה תמיד יהיה חיובי ואילו הניחות יהיה שלילי,התוצאה היא ההגבר ביחידות

, 5dBi נניח שאנו רוצים לחבר אנטנה חיצונית עם הגבר של
.המרחק בין המחשב לאנטנה הוא 5 מטר
כבל רגיל שהוא בעל הנחתה של 1.27 דציבל למטר בחישוב פשוט נקבל RG58 אים נשתמש בכבל
1.27 * 5 = 6.35 dB ניחות של
.ואילו ההאנטנה מגבירה לנו ב 5 דציבל, במקרה זה עוצמת הקליטה תקטן מהעוצמה המקורית
.וזאת משום שההנחתה של הכבל גדולה משבח האנטנה
.וזאת מבלי לקחת בחשבון שלקונקטורים יש הנחתה, ז”א חייבים להשתמש בכבל איכותי
בעל הנחתה של 0.2 דציבל למטר היינו מקבלים הנחתה של LMR400 אם היינו משתמשים בכבל
0.22 * 5 = 1.1 dB
כלומר ההנחתה של הכבל היא יחסית קטנה ב 5 מטר,נוסיף עוד הנחתה של קונקטורים ונקבל
. 5- 1.1 – (0.1*2) = 3.7dBm עוצמה יפה של
+ הם שווי ערך להספק אמיתי בוואט, בהתחשב בהספק הכניסה לאנטנה dBm יחידות
. E.I.R.P ובכל הגורמיים שחישבנו אנו מקבלים את העוצמה האפטיבית של האנטנה הנקראת גם
כבל קואקס
.כיום חברות תקשורת איכותיות שמכבדות את עצמן משתמשות בכבלים קואקסיאליים איכותיים
Times Microwave Systems וכ’ו שמיוצרים בחברת LMR195,LMR240,LMR400 כגון
.כבליים קואקסיאליים אלה יקרים בהשוואה לככבלים סיניים או אחרים באיכות פחותה מאוד
,היתרונות בכל זה הם עמידות גבוהה לרעשים מבחוץ,עמידות לתנאי מזג אוויר ,ניחות מינימלי
.אורך חיים מעל 20 שנה לפחות ועוד .כמובן יש גם את היתרונות של הניחות וחומרים שממנו עשוי הכבל
כל אלה משפיעים על איכות הקליטה גם כאשר בוחרים באנטנה איכותית ,יש לקחת בחשבון
.את כל מרכיבי המערכת

חישוב הנחתה והספק כבלהנחתה כבל קואקסיאלי

נקודת גישה חיצונית UbiquiTi Bullet .
נק’ גישה UbiquiTi Bullet2 מיועדת לחיבור חיצוני למרחקים של עשרות קילומטרים.
Bullet2 מאפשר שימוש כנק’ גישה אלחוטית, ללא שימוש בכבל RF או מחברים ומתברג ע”ג האנטנה.
למכשיר ה Bullet2 חיבור כבל רשת (RJ-45) וחיבור RF מסוג N-TYPE MALE לחיבור לאנטנה.
חיבור כבל רשת מאפשר,להתקין את נק’ הגישה מחוץ למבנה במקום מרוחק או גבוהה ללא שימוש,
בכבלים נוספים , כאשר המכשיר Bullet2 נמצא בחוץ ומוברג ע”ג האנטנה.
ספק כח POE-15 מאפשר העברת נתונים ומתח חשמלי להפעלת המכשיר ע”ג אותו הכבל.
חיבור ישיר של נק’ הגישה אל חיבור האנטנה מאפשרת העברת הספק יציאה ועוצמת קליטה מכסימלית.
מכשיר Bullet2 מאפשר חיבור חיצוני,בתנאי שטח גשם,שמש ואין צורך להתקינו בתוך מארז חיצוני.

חיבור UbiquiTi Bullet2 לספק כח (Power over Ethernet) POE-15
חיבור POE מאפשר העברת מתח הפעלה ונתונים של המכשיר ע”ג כבל רשת ואינו מצריך כבלים נוספים.
ספק הכח POE-15 מספק מתח ישר של 15V מתח עבודה של המכשיר .
חיבור POE מאפשר חיבור של מכשיר Bullet2 מחוץ למבנה ובמקום מרוחק ממקור מתח.

חיבור אנטנה לנק’ גישה Bullet
הספק שידור של 20dBm ורגישות קליטה של -95dBmמאפשר קבלת שידור וקליטה למרחקים ארוכים .
קונקטור מסוג N מאפשר גמישות התקנה של אנטנות מסוגים שונים, למטרות שונות .
חיבור האנטנה פשוט ,ומתבצע ע”י הברגת קונקטור האנטנה אל קונקטור המכשיר,אין צורך בכבלים .
להלן מס’ אפשריות להתקנת אנטנות מסוגים שונים.

תוכנת הפעלה AirOS .
תוכנת AirOs היא תוכנת ההפעלה של מכשירי UbiquiTi וגם של מכשירי Bullet,
תוכנת AirOS מאפשרת שימוש פשוט וקל עם אפשריות מתקדמות,להגדרת המכשיר .
גישה דרך דפדפן רגיל ,אין צורך בהתקנה, התוכנה מובנת .
ישנם מספר הגדרות בסיסיות במוד העבודה של המכשיר :

 • Station : שימוש במצב client, לחיבור המכשיר לנק’ גישה או ראוטר .
 • Station WDS : שימוש במצב client,כאשר יש שימוש ב WDS אשר מאפשר ביצועים טובים יותר .
 • Access Point : שימוש המכשיר כנק’ גישה אלחוטית .i
 • Access Point WDS : שימוש המכשיר כנק’ גישה אלחוטית,עם שימוש ב WDS
  מאפשר שיפור ביצועים ואפשריות מתקדמות

Bullet2 הגדרות מתקדמות

 • Channel Shifting : הוא פיתוח של חברת UbiquiTi ומאפשר שינוי תדר בערוצים הסטנדרטים,
  ע”י שימוש אופצייה זו ניתן לשנות את התדר בקפיצות של 2 MHz וע”י כך מאפשר שימוש ברשת בלתי נראית .
  שינוי זה עובד רק ע”י מוצרים של חברת UbiquiTi .
 • Ping WatchDog : אופציה זו משמשת כבקרה פנימית של המכשיר ושולחת Ping לכתובת IP ברווחי זמן שהוגדרו ע”י המשתמש,
  במידה מכשיר ה Bullet2 אינו מצליח לשלוח Ping הוא מאתחל את המכשיר.
 • Noise Immunity : אופציה במצב של אזור רועש ע”י רשתות או ציוד של 802.11,המאפשרת חסינות לרעש טובה יותר.

דיפול תקשורת אלחוטית יבואנית רשמית של מוצרי UbiquiTi בישראל.