תיאור

מתאם קואקסיאלי AXA-RSPRSP של L-Com
חיבור RP-SMA MALE /  RP-SMA MALE

יישומים:
• שלוחה קואקסיאלית
• המרת ממשק קואקסיאלי
• יישומים קואקסיאליים OEM
• יישומי דגמים ישנים עם רכיבים חדשים קואקסיאליים
• אובדן נמוך קואקסיאלי