תיאור

מתאם קואקסיאלי SMA נקבה\ שקע SMB, AXA-SMBJSF של L-Com מספק את היכולת לחבר בין ממשק תקע SMB ל- SMA זכר.
קישוריות בין ממשקים אלה ניתן למצוא במעבדות בדיקה או בסביבות שדה היכן שמחוברים ביניהם מכשירים עם ממשקים מסוגים שונים.
ישומים:
• שלוחה קואקסיאלית
• המרת ממשק קואקסיאלי
• יישומים קואקסיאליים OEM
• יישומי דגמים ישנים עם רכיבים חדשים קואקסיאליים